Home

Wat is Jiu Jitsu?

Jiu-jitsu is een Japanse krijgskunst en betekent letterlijk vertaald ‘zachte kunst’. Kracht is hier van ondergeschikt belang, het is meer de verscheidenheid van grepen, snelheid en list, die ervoor zorgen dat de tegenstander binnen de kortste keren zo efficiënt mogelijk wordt uitgeschakeld. 

Wie kan Jiu Jitsu doen?

Jiu-Jitsu is een sport voor jong en oud. Vanaf 7 jaar kan men al beginnen bij de junioren, maar niets houdt iemand tegen om bij de senioren te komen trainen vanaf 16 jaar.

Jiu Jitsu ook voor kinderen.

Onze club ontwikkelde een aangepast lesprogramma voor kinderen. Net zoals de volwassenen leren zij zich uit diverse aanvallen te bevrijden. De aangeleerde verdedigingstechnieken worden simpel gehouden doch effectief. Van groot belang hierbij is het opbouwen van wederzijds respect en vriendschap.

Soms afgewisseld met spelletjes beleven zowel meisjes als jongens een aangename en sportieve vrijetijdsbesteding in onze club.

De club organiseert lesmomenten naargelang de leeftijd van haar leden.

7 – 11 Jaar12 – 15 Jaar+16 Jaar tot…
Woensdag
19h – 20h
Woensdag
19h – 20h
Woensdag
20h – 21h30
Vrijdag
19h – 20h
Vrijdag
20h – 21h30

Waarom Jiu Jitsu?

Met jiu-jitsu leert men zich verdedigen tegen allerhande aanvallen, tegen één of meerdere tegenstanders, al dan niet gewapend. Men maakt hiervoor gebruik van worpen, klemmen op gewrichten, slag– en schoptechnieken of door druk uit te oefenen op zenuwknopen.

Jiu-jitsu is een disciplinaire sport die de beoefenaar ervan niet alleen in staat stelt zich te verdedigen, maar die er tevens voor zorgt dat hij of zij over een uitstekende conditie beschikt.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.